คนไทยนั้นบริโภคน้ำมันพืช 1 ปีมีปริมาณมากกว่า 8 แสนตัน มีผู้บริโภคส่วนนึงที่ใช้น้ำมันเก่าทอดซ้ำอีกซึ่งไม่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังส่งผลอันตรายกับสุขภาพอย่างมาก เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง เสี่ยงที่จะได้รับสารก่อมะเร็ง มีอัตราการเจ็บป่วยและการตายที่สูงมาก หลายคนก็ไม่สามารถอยู่ดูคลิปโป้ได้เพราะเสียชีวิตไปก่อน นอกจากนี้นักแสดงคลิปโป้ก็มีความเสี่ยงจากการบริโภคสารก่อมะเร็งในน้ำมันด้วยเช่นกัน
น้ำมันที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้มีอยู่ 2 ชนิดคือ น้ำมันพืชซึ่งได้มาจากพืชชนิดต่าง ๆ และน้ำมันจากไขสัตว์ ได้แก่ น้ำมันวัว น้ำมันหมู เป็นต้น ที่มีคอเลสเตอรอลและมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง
สำนักงาน สสส. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผุดไอเดียยุทธศาสตร์ที่สามารถจัดการน้ำมันซ้ำเพื่อช่วยเรื่องสุขภาพของคนไทย แก้ปัญหาบูรณาการระบบหมุนแปรงน้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำ เป็นไบโอดีเซล ได้มีการผลิตชุดตรวจคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ ซุปเปอร์จิ๋ว ได้ผลที่มีความแม่นยำสูงมากถึงร้อยละ 99.2 สูงกว่าความเสี่ยงที่จะติดโรคในการถ่ายทำคลิปโป้ซะอีก
ในแต่ละปีปริมาณการบริโภคน้ำมันพืชของคนไทยมากกว่า 8 แสนตัน เพราะส่วนมากแล้วจะนิยมทานอาหารประเภททอดกัน ร้านค้าจำนวนมากนำน้ำมันกลับมาใช้ทอดซ้ำเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก เพราะมีสารที่อันตราย คือ สารโพลาร์ ที่ส่งผลทำให้เกิดความดันโลหิตสูง และสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน คือสารที่ทำให้เป็นมะเร็ง พบได้ในน้ำมันทอดที่เสื่อมสภาพและไอที่ระเหยขณะทอด เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ภาควิชาการได้ให้ข้อมูล อันตรายจากการนำน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพ อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่จะลงโทษและแก้ปัญหาการนำน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมคุณภาพอย่างเป็นระบบ หากภาครัฐ เล็งเห็นถึงปัญหาและความสัมพันธ์ที่จะช่วยผลักดันกฎหมาย มีการรณรงค์ให้ความรู้กับคนทั่วไปก็จะสามารถจัดการกับน้ำมันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และน้ำมันไบโอดีเซลสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้
กรมวิทย์ฯ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้ทำการสำรวจและมีกลุ่ม แม่ค้าที่เห็นแก่ได้ ออกตะเวนซื้อน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพแล้วนำไปฟอกเพื่อเปลี่ยนสีให้ใส ใส่ถุงพลาสติกและไม่มีฉลาก แล้วมาขายให้กับโรงงานก๋วยเตี๋ยว โรงงานที่มีผลิตอาหารขนาดเล็ก แล้วมาขายตามตลาดนัดตลาดสด ที่มีชื่อเรียกกันว่า น้ำมันลูกหมู ซึ่งก่อ ให้เกิดโทษร้ายแรงอย่างมาก

Published on :Posted on